Overlijdensrisico - Alting Assurantien v.o.f.

Ga naar de inhoud
Particuliere klanten

Overlijdensrisico

Niemand staat graag stil bij de mogelijkheid van overlijden. Zeker niet als dat uzelf of andere familieleden aangaat. Naast de emotionele gevolgen zijn er vaak ook financiële consequenties: in zeer veel gevallen gaat het gezinsinkomen er fors op achteruit. Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u ervoor zorgen dat uw nabestaanden goed verzorgd achterblijven.

Uitkering
De verzekering keert uit als een verzekerde komt te overlijden voor de einddatum van de verzekering. De uitkering van de verzekering kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het afbetalen van een hypotheekschuld of voorzien in een aanvullend inkomen voor de nabestaanden.

Keuzemogelijkheden
U kunt kiezen uit drie verschillende vormen: een gelijkblijvend, een lineair dalend en een annu
ïtair dalend verzekerd bedrag. De verzekering kan op één of twee levens worden afgesloten en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan worden meeverzekerd. Voor de premiebetaling heeft u de keuze uit een periodieke premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.Aanvragen offerte Overlijdensrisico verzekering

E-mailTelefonischPersoonlijk adviesSchriftelijk via de post
Alting Assurantiën VOF  |  Achterweg 7  |  4171 BA Herwijnen
info@altingassurantienvof.nl
Terug naar de inhoud